Χρήσιμα τηλέφωνα

Taxi

Taxi
Bus Station

Bus Station
Ferry Boat

Ferry Boat
Health Center

Health Center
27330-23400 27330-22228 27330-22207
27330-22650
27330-22001
27330-22002
Fire Brigade

Fire Brigade
Police

Police
Port Police
Port Police
Road Assistance
Road Assistance
27330-22199 27330-22100
27330-22271
27330-22262 10400 (elpa)
1154 (express service)top
live